Als het thuis niet gaat

Als het thuis niet gaat

In sfeervolle en moderne woonzorglocaties biedt ZINN hoogwaardige (ouderen)zorg. Er is veel aandacht voor sfeer, woonomgeving, voorzieningen en activiteiten. Om te wonen bij ZINN heeft u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig.