Vrienden van ZINN

Vrienden van ZINN

Extraatjes zijn vaak moeilijk te financieren uit het reguliere zorgbudget. Dankzij de Stichting Vrienden van ZINN en giften van donateurs en sponsoren zijn die belangrijke extraatjes tóch mogelijk.

Lichtpuntjes

Bewoners van de locaties van ZINN krijgen goede basiszorg in een prettige woonomgeving. Tóch is er, zoals bij iedereen, behoefte aan speciale lichtpuntjes in het dagelijks bestaan. Deze extraatjes maken van een gewone dag een bijzondere dag. Binnen de zorg zijn extraatjes meestal moeilijk te bekostigen. Juist daarvoor is de Stichting Vrienden van ZINN. De stichting werft fondsen en financiert (kleinschalige) projecten in en rond de locaties van ZINN. Zo kunnen ze de aankoop van de extraatjes bekostigen en activiteiten mogelijk maken die het welzijn van de cliënten van ZINN bevorderen.

De Vrienden hebben al veel ideeën kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld de aanleg van een speciale tuin voor mensen met dementie, aanschaf en inrichting van de ZINN touringcar, jeu-de-boules banen, een tovertafel, de Qwiek, een digitale bus, optredens van de CliniClowns, beweegtoestellen, biljarttafels en diverse materialen voor dementerenden. Ook theater- en muziekvoorstellingen mogen in dit rijtje niet ontbreken.

 

Donaties en giften

Donateurs steunen de Vrienden voor een bepaald bedrag per jaar. Personen en bedrijven sponsoren de stichtingen via een eenmalige of jaarlijkse bijdrage. Soms komt er ook geld binnen uit nalatenschappen, legaten of schenkingen. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarrekening en de beoordelingsverklaring.

Geef een gift

Geef een gift