Innovatie bij ZINN

Innovatie bij ZINN

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De vergrijzing neemt toe, wat betekent dat de zorgvraag zal toenemen. Dit vraagt om slimme oplossingen. Anders kijken, anders denken en doen. Het vraagt om innovatie. Dat kan zowel sociale innovatie zijn waarbij de nadruk ligt op het aanpassen van werkwijzen. Maar ook het gebruiken van nieuwe technieken, technologische innovatie, kan een antwoord zijn. 

Met projecten en onderzoek op het gebied van zorgtechnologie en zorginnovatie richten we ons op het verbeteren en vergemakkelijken van zorg en het vergroten van welzijn. Kortom, meer aandacht door innovatie.

Wat doen we zoal binnen ZINN op het gebied van innovatie?

Beeldzorg

 

Sinds 2020 maken we binnen de thuiszorg gebruik van beeldzorg. “Met beeldzorg doen wij digitaal/op afstand wat kan, fysiek wat nodig is.”
Zorg via beeld wordt ingezet als aanvulling op de reguliere zorg. Beeldzorg kan de eigen regie van cliënten vergroten, geeft meer mogelijkheden voor sociale contacten en structuur, rust en een veilig gevoel vanuit een vertrouwde omgeving op een persoonlijke manier.

Zelfredzaam met medicijndispensers - Medido

Veel van onze cliënten in de thuiszorg maken gebruik van een automatische medicijndispenser. De dispenser geeft op gewenste tijdstippen de juiste medicatie uit en dient als geheugensteuntje voor het tijdig innemen van medicatie. Het geeft cliënten behoud van eigen regie over het innemen van medicatie.

Verder gebruiken we binnen de thuiszorg andere fysieke hulpmiddelen ter ondersteuning van zelfredzaamheid van cliënten zoals de druppelbril, aantrekmiddelen voor steunkousen en zetten we persoonsalarmering in.

Medido in de praktijk

Medido in de praktijk

Zorg op afstand met de smart glasses

 

Een van de grootste uitdagingen in de zorg is op het juiste moment de expertise van professionals bij elkaar brengen. De Smart Glasses is een bril met ingebouwde microfoon en camera. Dit maakt het mogelijk op afstand en realtime mee te kijken en te communiceren vanuit het oogpunt van de brildrager. Een collega kan op afstand live meekijken en ondersteunen of adviseren waardoor sneller de juiste zorg kan worden verleend. De Smart Glasses wordt sinds 2021 ingezet op onze locaties en binnenkort eveneens in de thuiszorg.

 


 

Medimo: elektronisch voorschrijven voor medicatie

Sinds 2020 maken we in samenwerking met apotheken gebruik van Medimo. Dit doen we zowel in de thuiszorg als op onze locaties. Medimo is een applicatie voor het elektronisch voorschrijven van medicatie en de elektronische toedienregistratie van medicatie. Een zorgvuldige toediening van medicatie is een essentieel onderdeel in onze zorg aan bewoners en cliënten. Onze voorschrijvers en zorgprofessionals gebruiken de applicatie dagelijks. Met de inzet van Medimo behoort de papieren registratie tot het verleden. Het levert een bijdrage aan de veiligheid op het gebied van medicatie.

Dwaaldetectie en GPS

Op onze locaties hebben we de mogelijkheid om functionaliteiten in te zetten die ons ondersteunen bij het detecteren van bewoners. Door het dragen van tags kunnen bewoners gedetecteerd worden bij de uitgangen van een locatie of kan een locatiebepaling worden gedaan buiten onze locaties.

Belevingsgerichte zorg

Binnen de locaties zetten we zorgtechnologie in om belevingsgerichte zorg te bieden. We gebruiken bijvoorbeeld op elke locatie een Qwiek.up en Tovertafel. De Qwiek.up is een mobiele projector die beelden kan projecteren op plafonds en muren. Het biedt de mogelijkheid tot het reguleren van prikkels en kan zo het welzijn verhogen. Zowel tijdens zorgmomenten als daarbuiten wordt de Qwiek.up ingezet.
De Tovertafel is een kastje met een beamer, infraroodsensoren, een luidspreker en een processor waarmee interactieve spellen op tafel worden geprojecteerd. Het activeert en stimuleert mensen met dementie met muziek, spellen en herinnering van vroeger.

Meerdere afdelingen hebben een interactieve robotkat of -hond. Ze laten authentieke geluiden horen en reageren door ingebouwde sensoren op beweging, aaien en knuffelen.

Op alle locaties wordt voor de fysiotherapie gebruik gemaakt van de SilverFit of het Fietslabyrint waarbij je interactieve fietstochten kunt maken.