Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht leest u antwoorden op veelgestelde vragen.

Dagbesteding

Voor wie is dagbesteding?

Bezoekers van de dagbesteding hebben door leeftijd, ziekte of beperking regelmaat en structuur nodig om de dag vorm te geven. Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten kan hierdoor lastig zijn of worden.
Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met eventuele ziektebeelden.

Wanneer de zorg voor een naaste zwaar(der) wordt, kan een mantelzorger verlichting ervaren doordat het familielid een aantal dagdelen per week een bezoekt brengt aan De Buurthuiskamer. De mantelzorger wordt ontzorgd.

Wat kost dagbesteding?

Dagbesteding wordt aangeboden op basis van een Wmo-indicatie, PGB of als particuliere dienst. Daarnaast betaalt de bezoeker eigen bijdragen:

  • Eigen bijdrage aan CAK (Centraal Administratie Kantoor). Afhankelijk van inkomen en eventueel vermogen.
  • ZINNpas voor activiteiten en consumpties €18,00 p.p.p.m.
  • Optioneel: warme maaltijd € 7,60.
Waar vraag ik een Wmo-indicatie voor dagbesteding aan?

Het aanvragen van een indicatie kan in Groningen via het WIJ team, in Haren bij team WIJZ en in Hoogezand bij Het Sociaal Team. ZINN biedt ook dagbesteding op basis van een PGB. Het ZINN Servicepunt kan u adviseren bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Wonen met begeleiding, bij dementie

Hoe lang is de wachttijd om bij ZINN te wonen in een woongroep met dementiezorg?

Vanaf het moment dat u bij ZINN op de wachtlijst staat, hangt de wachttijd af van de locatie waarvoor u op de wachtlijst staat. Voor een actueel overzicht kunt u contact opnemen met het Servicepunt. Om te kunnen wonen met begeleiding, bij dementie, heeft u een indicatie nodig. U kunt met ons servicepunt overleggen wanneer u het beste een indicatie aan kunt vragen.

Servicepunt ZINN:
050 585 2000
servicepunt@zinnzorg.nl
 

Hoeveel zorgmedewerkers zijn aanwezig in een woongroep?

Het grootste gedeelte van de dag zijn twee medewerkers aanwezig. Een verzorgende IG én een woonassistent. De verzorgende IG wordt in de ochtenduren ondersteund door een helpende. Bij veel andere zorgorganisaties is er vaak maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter in op woonassistenten omdat zij een belangrijke schakel zijn in de dagelijkse zorg en aandacht. Zo houdt de andere aanwezige zorgmedewerker de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. 

Verzorgende IG (niveau 3)
Van 07.00 - 23.00 uur is een verzorgende IG in de woning aanwezig om de bewoners te helpen met de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Tussen 23.00 - 07.00 uur is één verzorgende IG beschikbaar voor 4 woongroepen.

Helpende (niveau 2)
In de ochtenduren wordt de verzorgende IG ondersteund door een helpende.

Woonassistent (niveau 1) - deze functie is uniek en wordt door weinig zorgorganisaties ingezet. 
Van 07.00 - 20.00 uur is in de gezamenlijke huiskamer een woonassistent aanwezig.

Leidinggevende zorg
Vier woongroepen vormen tezamen één afdeling, die aangestuurd wordt door een leidinggevende.

Kwaliteitsverpleegkundige (niveau 5)
De kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt en coacht collega's en de leidinggevende om de kwaliteit van zorg en aandacht hoog te houden en verder te verbeteren. 

Uw contactpersoon:
Op iedere woongroep werken twee EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun familie.

Wanneer vraag ik een wlz-indicatie aan?

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze.
ZINN biedt overbruggingszorg.

Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.

Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Wat kost het om te wonen in een woongroep met dementiezorg?

Mensen met dementie kunnen bij ZINN wonen, begeleiding en (hoogwaardige) zorg ontvangen. Vanuit een Wlz -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. De eerste vier maanden is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neem contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087.

ZINN biedt in De Cirkel en Groenebrink extra zorg en service aan mensen met dementie. De appartementen zijn ruimer en de personele inzet ook. Voor de diensten en service in De Cirkel en Groenebrink betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in deze luxere woonvorm is optioneel. Op de tarievenlijst vindt u de comforttoeslag.

Intensieve zorg

Hoeveel zorgmedewerkers zijn aanwezig in een woongroep?

Het grootste gedeelte van de dag zijn twee medewerkers aanwezig. Een verzorgende IG én een woonassistent. De verzorgende IG wordt in de ochtenduren ondersteund door een helpende. Bij veel andere zorgorganisaties is er vaak maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter in op woonassistenten omdat zij een belangrijke schakel zijn in de dagelijkse zorg en aandacht. Zo houdt de andere aanwezige zorgmedewerker de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. 

Verzorgende IG (niveau 3)
Van 07.00 - 23.00 uur is een verzorgende IG in de woning aanwezig om de bewoners te helpen met de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Tussen 23.00 - 07.00 uur is één verzorgende IG beschikbaar voor 4 woongroepen.

Helpende (niveau 2)
In de ochtenduren wordt de verzorgende IG ondersteund door een helpende.

Woonassistent (niveau 1) - deze functie is uniek en wordt door weinig zorgorganisaties ingezet. 
Van 07.00 - 20.00 uur is in de gezamenlijke huiskamer een woonassistent aanwezig.

Leidinggevende zorg
Vier woongroepen vormen tezamen één afdeling, die aangestuurd wordt door een leidinggevende.

Kwaliteitsverpleegkundige (niveau 5)
De kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt en coacht collega's en de leidinggevende om de kwaliteit van zorg en aandacht hoog te houden en verder te verbeteren. 

Uw contactpersoon:
Op iedere woongroep werken twee EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun familie.

Wanneer vraag ik een wlz-indicatie aan?

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze.
ZINN biedt overbruggingszorg.

Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.

Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Wat kost het om te wonen met intensieve zorg?

Vanuit een WLZ -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. De eerste vier maanden is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het  meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neemt contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087.

ZINN heeft een aantal extra ruime appartementen. Voor die extra ruimte betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in een ruimer appartement is optioneel.

Hoe krijg ik een indicatie?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Het ZINN Servicepunt kan u adviseren bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Hoe lang is de wachttijd om bij ZINN te wonen met intensieve zorg?

Wachttijden
Vanaf het moment dat u bij ZINN op de wachtlijst staat, is de wachttijd ongeveer zes maanden. Om te kunnen wonen met intensieve zorg heeft u een indicatie nodig. U kunt met ons servicepunt overleggen wanneer u het beste een indicatie aan kunt vragen.

Servicepunt ZINN:
050 585 2000
servicepunt@zinnzorg.nl

Revalideren bij ZINN

Moet ik een eigen bijdrage betalen voor de revalidatie?

Wanneer uw zorgverzekering een contract heeft met ZINN wordt uw revalidatieverblijf door de zorgverzekering betaald. Houdt wel rekening met het betalen van een eigen risico (wettelijk verplicht).

Ik wil graag bij ZINN revalideren, kan dat?

In het ziekenhuis kunt u uw voorkeur voor ZINN aangeven. Het ziekenhuis geeft dat aan ZINN door. Vervolgens wordt er gekeken of wij u een revalidatieplaats kunnen bieden. Als u moet herstellen na een hersenbloeding (CVA) kunt u niet bij ZINN revalideren.

Waar kan ik revalideren?

ZINN locatie De Brink in Groningen. In De Brink kunnen ook ouderen met cognitieve problemen revalideren op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling.
ZINN locatie De Dilgt in Haren
ZINN locatie De Burcht in Hoogezand

Hoe lang duurt mijn revalidatie?

Dat is per persoon verschillend. Het hangt af van uw medische situatie en het herstel. Alles is gericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar uw eigen woonsituatie.

Met wie krijg ik te maken tijdens de revalidatie?

Een team van specialisten van ZINN Gezondheidszorg en medewerkers van ZINN.
ZINN Gezondheidszorg: specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, fysio- en ergotherapeut, GZ-psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en logopedist.
ZINN: helpende, (eerst verantwoordelijk) verzorgende en verpleegkundige.

Eenmaal thuis is het vaak mogelijk om de therapie een vervolg te geven. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van hulpmiddelen of woningaanpassingen. De fysio- en ergotherapeut behandelen u ook thuis.

Wat kost het om te revalideren?

Geriatrische Revalidatiezorg wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. Uw zorgverzekering kan u informeren over de voorwaarden.

Is er een wachttijd om te kunnen revalideren bij ZINN?

Er is geen voor het revalideren bij ZINN. Zodra u met ontslag mag uit het ziekenhuis neemt het ziekenhuis contact op met de zorgaanbieder, zoals ZINN. Dan wordt gekeken naar een plek waar u zo snel mogelijk kunt revalideren.

Wat onderscheidt cognitieve revalidatie?

De ervaring leert dat mensen met geheugen- concentratieproblemen beter revalideren in een aangepaste en veilige omgeving. De revalidatiezorg voor mensen met geheugenproblemen vindt plaats in een open omgeving in ZINN locatie De Brink. Speciaal voor de revalidanten in deze kleinschalige setting is er een gezamenlijke huiskamer waar een woonassistent van 08.00 – 20.00 uur voor structuur en aandacht zorgt. 

Inhuizing

Wat mag ik mee verhuizen?

Het is altijd mogelijk om kleine persoonlijke bezittingen mee te nemen.  Het mee verhuizen van grotere persoonlijke bezittingen is afhankelijk van uw zorgvraag en woonvorm.

Hoe krijg ik een sleutel?

Als u bij ZINN komt wonen ontvangt u een zogenaamde rode druppel, uw persoonlijke sleutel en betaalmiddel. Familieleden kunnen via de leidinggevende een extra sleutel aanvragen, een blauwe druppel. De blauwe druppel is geen betaalmiddel.

Mag ik mijn huisdier mee verhuizen?

Huisdieren kunnen een belangrijke sociale en soms therapeutische rol vervullen. Echter door het mogelijke gevaar van besmetting of infectie, de angst van sommige cliënten voor huisdieren en eventuele allergische reacties, gelden er richtlijnen voor de omgang met huisdieren. Per situatie op de locatie of de afdeling wordt dit van te voren beoordeeld. Vooraf wordt met de leidinggevende van de afdeling bepaald om welke diersoort het gaat, hoe de situatie is en of het om een verantwoorde situatie gaat.

Kan ik tv kijken?

Op uw eigen kamer is een reguliere kabelaansluiting voor tv aanwezig. De kosten voor een CAI-abonnement vindt u in de tarievenlijst.  In de huiskamers (groepswonen) is een tv aanwezig.

Kan ik gebruik maken van internet?

In een ZINN locatie kunnen gasten gratis inloggen op het internet  en hier twee uur lang gebruik van maken. 

Bewoners ontvangen een wachtwoord en hebben daarmee gratis en onbeperkt toegang tot internet.

Tarieven ZINN

Wat zijn de tarieven bij ZINN?

Bekijk hier de volledige tarievenlijst van ZINN: Download Tarievenlijst ZINN 2021.pdf

Bekijk hier een beknopte versie van de meest voorkomende zaken: Download Tarievenlijst ZINN 2021 beknopt.pdf

ZINNpas

Is de ZINNpas een betaalmiddel?

Nee, de ZINNpas is geen betaalmiddel. U kunt betalen met uw pinpas.

Wat kost de ZINNpas?

ZINNpas per persoon € 18,00 per maand

ZINNpas echtpaar € 27,50 per maand

ZINNpas revalidanten € 23,00 eenmalig

Vervanging ZINNpas n.a.v. bijvoorbeeld vermissing € 7,50 per pas

Tarieven 2021

Privacy

Privacy bij ZINN, hoe zit dat?

Alle cliënten van ZINN hebben recht op privacy. Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en om u in staat te stellen dat zelf te controleren, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld. De praktische uitwerking van de bepalingen van de AVG staat in een zogenaamd privacyreglement. Dit reglement is van toepassing binnen ZINN en heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals wachtlijstregistratie, personalia en medische gegevens, observatielijsten, financiële en administratieve gegevens, klachtenregistratie, archiefregistratie en personeelsgegevens.

Cliëntenraad

Wat is de taak van de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van ZINN (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De cliëntenraad is representatief voor de cliënten van ZINN.

Om het werk goed te kunnen doen moet de cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak.

Waarom is een cliëntenraad belangrijk?

Voor de kwaliteit van de zorg is het belangrijk dat er een cliëntenraad is die invloed kan uitoefenen op het beleid. Te midden van iedereen die bij de zorg- en dienstverlening betrokken is (management, medewerkers, financiers), is de cliëntenraad de enige die kan praten vanuit de ervaring (met de ‘bril’) van cliënten. De cliëntenraad praat mee over bepaalde (beleids) zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies. In sommige gevallen heeft de centrale cliëntenraad instemmingsrecht. De raad van bestuur neemt uiteindelijk de beslissing. In een medezeggenschapsregeling hebben de cliëntenraad en ZINN afspraken gemaakt hoe zij met elkaar samenwerken.

Over welke onderwerpen heeft de cliëntenraad adviesrecht of instemmingsrecht?

Instemmingsrecht:

medezeggenschapsregeling, de klachtenregeling en andere voor cliënten geldende regelingen, profielschets voor het benoemen van een klachtenfunctionaris, procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen, algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne, algemene beleid ter zake van de toelating van cliënten tot de zorgverlening en beëindiging daarvan; algemene beleid ter zake van voedingsaangelegenheden, geestelijke verzorging, recreatiemogelijkheden of ontspanningsactiviteiten en maatschappelijke bijstand, sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, inrichting van de voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, selectie en benoeming van de ambtelijk secretaris

Adviesrecht:

wijziging van de doelstelling of de grondslag, fusie of duurzame samenwerking, overdracht van de zeggenschap over de zorg, gehele of gedeeltelijke beëindiging dan wel een belangrijke uitbreiding van de zorgverlening, belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening, profielschets voor de benoeming van de leden van het toezichthoudend orgaan en de leden van de raad van bestuur, vaststelling van de begroting en de jaarrekening, algemene huisvestingsbeleid, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing, benoeming van de Wzd-functionaris.

Beschut wonen met zorg

Wanneer vraag ik een wlz-indicatie aan?

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze.
ZINN biedt overbruggingszorg.

Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.

Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Wat kost beschut wonen met zorg?

Vanuit een WLZ -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. De eerste vier maanden is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neem contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087

ZINN heeft een aantal extra ruime appartementen. Voor die extra ruimte betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in een ruimer appartement is optioneel.

Hoe lang is de wachttijd beschut wonen met zorg?

Wachttijden
Voor beschut wonen met zorg dient u zich in te schrijven op de wachtlijst van ZINN. Kandidaten met een zorgindicatie hebben voorrang op kandidaten zonder zorgindicatie. De wachttijd is ongeveer anderhalf jaar, afhankelijk van de locatie waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Huren bij ZINN

Wat kost het om te huren bij ZINN?

ZINN biedt sociale en vrije sector huurwoningen aan. De huurprijzen zijn te vinden in de tarievenlijst van ZINN.
Huren in Groningen
Huurappartement ZINN locatie De Brink
Huurappartement ZINN locatie De Es

Huren in Haren
Huurappartement Chopin
Huurappartement Mozart
Huurappartement Bach
Huurappartement Brahms

Huren in Hoogezand
Huurappartement De Veste

Alle mogelijkheden én prijzen zijn op te vragen bij het servicepunt van ZINN via telefoonnummer 050-5852000 of via het e-mailadres servicepunt@zinnzorg.nl.

Hoe lang is de wachttijd om te huren bij ZINN?

Wachttijden
Om te kunnen huren bij ZINN dient u zich in te schrijven op de wachtlijst. Kandidaten met een zorgindicatie hebben voorrang op kandidaten zonder zorgindicatie.
De wachttijd is ongeveer anderhalf jaar, afhankelijk van de locatie waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Palliatieve zorg

Wat kost het om palliatieve zorg in De Brink of De Burcht te ontvangen?

ZINN locatie De Brink heeft speciaal ingerichte studio's voor palliatieve zorg. ​Het is afhankelijk van uw indicatie hoe dit vergoed wordt. Naast de vergoeding betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) of aan uw zorgverzekeraar.

Tijdelijk wonen

Wat kost het om tijdelijk bij ZINN te verblijven of te logeren?

Kortdurend verblijf (ELV, respijtzorg)
Bij een medische noodzaak kan een huisarts of het ziekenhuis een tijdelijk (kortdurend) verblijf voor u aanvragen. Er zijn twee vormen van tijdelijk verblijf bij ZINN: 

  • Eerstelijns verblijf (ELV)
  • Respijtzorg

Eerstelijns verblijf
ZINN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. U betaalt aan de zorgverzekering een verplicht of vrijwillig eigen risico. 

Afhankelijk van de situatie en zorgvraag wordt er gekeken waar de cliënt de juiste zorg kan ontvangen. ZINN biedt verblijfsmogelijkheden voor de zogenaamde ELV laag complex, ELV hoog complex en ELV palliatieve zorg. Meer weten? Dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl

Respijtzorg
Een andere vorm van logeren is respijtzorg. Er zijn meerdere vormen van respijtzorg. Eén daarvan is dat de cliënt een tijdelijke opname nodig heeft  in verband met het 'op adem komen' van de mantelzorger of een vakantie van de mantelzorger. Het kan ook zijn dat de mantelzorger door een ziekenhuisopname tijdelijk de zorg moet overdragen. De financiering van de respijtzorg valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente. De gemeente zal beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. De gemeente kan u meer vertellen over de eigen bijdrage, die hieraan verbonden is.

Woont de cliënt nog thuis met een Wlz-indicatie, dan is het mogelijk om tijdelijk te verblijven bij ZINN om daarna weer naar huis te gaan.  U kan informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid via het Servicepunt van ZINN via 050 585 2000 of servicepunt@zinnzorg.nl.  Kosten van deze vorm van verblijf zijn afhankelijk van de indicatie. 

 

Ik woon thuis met een WLZ-indicatie, maar moet tijdelijk opgenomen worden. Kan dat?

Ja, dit is een vorm van een kortdurende opname in een woonzorglocatie. Het verblijf is voor een afgebakende periode voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen. In de woonzorglocatie wordt gewerkt aan de terugkeer naar huis. Het ZINN Servicepunt kan helpen bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Hoe ziet het dagprogramma eruit?

Als u tijdelijk verblijft, dan kan het dagprogramma afwijken van andere bewoners op die afdeling. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u vragen naar de EVV'er (eerst verantwoordelijke verzorgende) die aanspreekpunt is gedurende het verblijf.

Persoonsalarmering

Wat is Persoonsalarmering?

Persoonsalarmering is een systeem waarmee u 24 uur per dag verzekerd bent van hulp in noodgevallen. U roept hulp in via de alarmknop op een polsbandje of ketting. Een veilig gevoel. Voor u én voor uw partner, familie of vrienden. Zeker voor thuiswonende ouderen is Persoonsalarmering een uitkomst.

 

Vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van Persoonsalarmering?

Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden de abonnementskosten. Neem hierover contact op met uw eigen verzekering.

Hoe kan ik Persoonsalarmering aanvragen?

U kunt Persoonsalarmering aanvragen via Zorgcentrale Noord: 088 980 09 53 of mailen naar pa@zcn.nl. Het postadres is: Zorgcentrale Noord Alarmering, Postbus 200, 9410 AE Beilen.

Zorgappartementen en huurappartementen

Wanneer kom ik in aanmerking voor een zorg- of huurappartement van ZINN?

Zorgappartement
In uw zorgappartement woont u met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Deze indicatie krijgt u indien het CIZ (Centrum Indicatiestelling zorg) bepaalt dat u 24 uur nabijheid van zorg nodig heeft. U kunt gebruik maken van de gezamenlijke ontmoetingsruimte waar gezelligheid, aandacht en structuur aan de dag geboden wordt.

Huurappartement
In uw huurappartement woont u zelfstandig en krijgt u de zorg die u nodig heeft, vanuit een thuiszorgindicatie. In uw appartement is een persoonsalarmering aangesloten, waardoor u in geval van nood verzekerd bent van de hulp of zorg die u op dat moment nodig heeft.

Wat kost het om te wonen in een zorg- of huurappartement?

Zorgappartement
Afhankelijk van uw inkomen en eventueel vermogen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Voor de zorgappartementen betaalt u naast uw eigen bijdrage ook een comforttoeslag. De hoogte van de comforttoeslag verschilt per zorgappartement en kunt u vinden op de tarievenlijst.

Huurappartement
U huurt het appartement van ZINN. De huurprijzen vindt u in de tarievenlijst

Zorgvilla Verdi

Wanneer kom ik in aanmerking voor de unieke woonvorm in zorgvilla Verdi?

Om in aanmerking te komen voor het wonen in zorgvilla Verdi heeft u een Wlz-indicatie voor beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging (zorgprofiel 6) of beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zorgprofiel 8) nodig.

Wat kost het om te wonen in de unieke woonvorm in zorgvilla Verdi?

Voor het wonen in een luxe zorgappartement in deze unieke woonvorm betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie en een rekenhulp kunt u vinden op www.hetcak.nl. Naast deze eigen bijdrage betaalt u een comforttoeslag. Die toeslag is voor de royale inzet van deskundige zorgprofessionals, de luxe aankleding, ambiance en de extra individuele aandacht. De comforttoeslag bedraagt € 2000,- voor een tweekamerappartement en € 2100,- voor een driekamerappartement.