Verwijzers

Verwijzers

U wilt natuurlijk het beste voor uw oudere of chronisch zieke patiënt. ZINN helpt u daar graag bij. U kunt ons altijd bellen voor een telefonisch consult van ons expertiseteam. En als er gespecialiseerde hulp nodig is, nemen wij de zorg voor uw patiënt adequaat en professioneel van u over. 

Telefonisch consult expertiseteam

Soms weet u niet wat u met een complex probleem bij uw patiënt aan moet. Dan kunt u rechtstreeks overleggen met het multidisciplinaire expertiseteam van ZINN Gezondheidszorg. Denk aan: advies over polyfarmacie of psychofarmaca, palliatieve zorg, wondbehandeling, medische diagnostiek of zorgdiagnostiek. Bel direct voor een telefonisch consult (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur): 050 585 2000.

Verwijzen met ZorgDomein

Een consult kan makkelijk en snel worden aangevraagd via ZorgDomein. Om een snelle ongecompliceerde verwijzing mogelijk te maken. Er vindt een snelle terugkoppeling plaats met een conclusie en advies. De specialist oudengeneeskunde kan cliënten ook doorverwijzen naar een van de andere disciplines binnen het multidisciplinair team.

Samenwerking met zorgprofessionals

Onze specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten zijn actief binnen de eerste lijn, in samenwerking met de huisarts. Zorgverleners van buiten kunnen op consultbasis advies inwinnen, via telefonisch overleg of een huisbezoek. Samen met de specialist ouderengeneeskunde / verpleegkundig specialist kunnen ook de andere disciplines ingeschakeld worden, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of de psycholoog. De lijnen zijn kort en we zijn altijd bereid multidisciplinair mee te denken met de situatie. Daarnaast is er een mogelijkheid tot cognitieve screening vanuit ZINN voor de eenvoudige, minder gecompliceerde cliënt. Hierbij bestaat een samenwerkingsverband met Team 290, die zich meer specificeren op de complexere casuïstiek.

Thuis of bij ZINN

Heeft uw patiënt thuis dringend gespecialiseerde hulp nodig? ZINN biedt een breed palet aan diensten. Van persoonsalarmering tot fysiotherapie aan huis. Van zinvolle dagbesteding tot geriatrische revalidatie. En van specifieke hulp bij voeding voor ouderen tot deskundige palliatieve zorg. Is thuis wonen niet langer een optie, dan is wonen met (intensieve) zorg mogelijk in één van de ZINN woonzorglocaties. Daar hebben we alle zorg en services onder één dak. 

Voordelen van ZINN voor u:

  • Direct bereikbaar voor telefonisch consult van expertiseteam
  • Patiënt kan meteen bij ons terecht voor diagnostiek of behandeling
  • Snelle terugkoppeling met conclusie en advies aan u als hoofdbehandelaar
  • Geheel verzorgde financiële en administratieve afwikkeling
  • Patiënten snel door te verwijzen naar andere disciplines uit ons expertiseteam

Voordelen van ZINN voor uw patiënt:

  • Zorg nauwkeurig afgestemd op de situatie van uw patiënt
  • Begeleiding in een seniorvriendelijke omgeving met huiselijke sfeer en activiteiten
  • Opname in het ziekenhuis kan worden voorkomen
  • Patiënt kan sneller weer naar huis
  • Nazorg patiënt thuis (o.a. paramedisch advies in thuissituatie van fysio- en ergotherapie)

Soms zit je gewoon even vast. Dan is het heel prettig om te overleggen met een expert die het hele plaatje overziet.