Niet tevreden?

Niet tevreden?

Soms lopen zaken niet zoals u dat zou willen. Dat willen we graag van u horen, om zo onze zorg- en dienstverlening te kunnen verbeteren.

Het is voor u én voor ons belangrijk er niet te lang mee te blijven zitten. Zo kunnen we er wat aan doen én er van leren. Goede ideeën om onze zorg en dienstverlening te verbeteren zijn natuurlijk ook altijd welkom! Neem bij klachten eerst contact op met direct betrokkene. Vaak kan een rustig gesprek al veel oplossen. Lukt dit niet, dan kunt u terecht bij de leidinggevende van de afdeling of de clustermanager van de locatie. Schriftelijk een klacht indienen kan ook. Meer daarover staat in onze (wettelijk verplichte) klachtenprocedure.