Beschut wonen met zorg

Beschut wonen met zorg

Kunt u nog zelfstandig wonen, maar heeft u wel de nabijheid van zorg nodig​? Dan kunt u in een zorgappartement op één van de locaties van ZINN wonen.

ZINN heeft een ruim aanbod van zorgappartementen op de verschillende locaties. De appartementen hebben een oppervlakte variërend van 40 tot 75 m². U kunt het appartement inrichten met uw eigen meubels en naar uw eigen smaak. In een zorgappartement woont u zelfstandig, maar wel met de zorg in de nabijheid. Naast uw eigen appartement kunt u als bewoner ook gebruik maken van alle voorzieningen, faciliteiten en diensten die de ZINN locatie biedt. Bijvoorbeeld een restaurant, winkeltje, kapper en bibliotheek. Bovendien brengt een woonzorgcentrum veel afleiding en vertier, het is een ontmoetingsplek voor bewoners en mensen uit de wijk. 

Zorg voor echtparen
Voor echtparen zijn er mogelijkheden om zo lang mogelijk samen te blijven, ook als één van beide intensieve zorg nodig heeft. ZINN heeft diverse appartementen die geschikt zijn voor echtparen. Het is ook mogelijk om elk in een eigen appartement te wonen. Zo kunt u samen onder hetzelfde dak blijven wonen. 

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Hoe is het om te wonen bij ZINN?

Veel gestelde vragen

Wat kost beschut wonen met zorg?

Vanuit een WLZ -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. De eerste vier maanden is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neem contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087

ZINN heeft een aantal extra ruime appartementen. Voor die extra ruimte betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in een ruimer appartement is optioneel.

Hoe lang is de wachttijd beschut wonen met zorg?

Wachttijden
Voor beschut wonen met zorg dient u zich in te schrijven op de wachtlijst van ZINN. Kandidaten met een zorgindicatie hebben voorrang op kandidaten zonder zorgindicatie. De wachttijd is ongeveer anderhalf jaar, afhankelijk van de locatie waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze. ZINN biedt overbruggingszorg:

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Vanaf het moment van aanvragen kan het  6-8 weken duren voor u de indicatie heeft.

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Overbruggingszorg
Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.


Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Meer weten over Beschut wonen met zorg

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Neem contact op