Wonen met intensieve zorg

Wonen met intensieve zorg

Heeft u 24 uur per dag intensieve verpleging, persoonlijke verzorging en behandeling nodig, dan is verhuizen naar een woonzorglocatie vaak de beste oplossing. Hiervoor heeft u een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Verhuizen naar een woonzorglocatie is een grote stap. Het is belangrijk dat u zich prettig voelt in uw nieuwe woonomgeving. Binnen ZINN besteden we veel aandacht aan zo plezierig mogelijk ouder worden. Wij vinden het belangrijk dat u comfortabel woont in een prettige en sfeervolle leefomgeving.

Studio's met gezamenlijke huiskamer

Bij ZINN heeft u uw eigen studio met sanitair. Uw bezoek is op alle momenten van de dag welkom. De gezamenlijke huiskamer deelt u met 7 à 9 bewoners. In de sfeervolle en gezellige huiskamer kunt u de andere bewoners ontmoeten, samen koffie drinken, ontbijten, lunchen of dineren.

Aandacht voor u
De woonassistenten zijn de spil en het vertrouwde gezicht in de huiskamer. Ze brengen sfeer en rust in de huiskamer, verzorgt de maaltijden, koffie/thee en schoonmaak. Woonassistenten maken regelmatig even een wandeling, koken of bakken samen of lezen voor uit de krant. Zij geven individuele aandacht en zoeken actief naar passende mogelijkheden voor bewegen en activiteiten. Dit gebeurt veelal in afstemming met familie en mantelzorgers. De andere aanwezige zorgmedewerker houdt de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. Bij veel andere zorgorganisaties is er maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter extra in op deze belangrijke schakel in de dagelijkse zorg en aandacht.

Zorg op maat

Uw gezondheid is bij ons in deskundige handen. Onze specialist ouderengeneeskunde is verantwoordelijk voor uw algehele gezondheid, welbevinden en behandeling. De specialist werkt nauw samen met een team van betrokken zorgprofessionals waaronder een verpleegkundig specialist, fysio- en ergotherapeut, tandarts, mondhygiënist en psycholoog of maatschappelijk werker. De samenstelling van het team wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. De indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ

Zorg voor echtparen

Voor echtparen zijn er mogelijkheden om zo lang mogelijk samen te blijven, ook als één van beide intensieve zorg nodig heeft. ZINN heeft diverse appartementen die geschikt zijn voor echtparen. Een aantal appartementen is extra ruim bemeten en geschikt om als echtpaar in te wonen. Er zijn ook aaneengeschakelde appartementen. Het is ook mogelijk om elk in een eigen appartement te wonen. Zo kunt u samen of in elkaars buurt blijven.

Hoe is het om te wonen bij ZINN?

Hoe is het om te wonen bij ZINN?

Familienet

Familienet verbindt familie met zorg en andersom. Het is een online platform waar zorgmedewerkers en familie berichten, foto's, video's en documenten met elkaar kunnen delen. Zo is een ieder goed op de hoogte en dat verbetert de samenwerking. Het wordt met name ingezet voor de 'leuke' dingen om te delen. Voorbeeld: "Vanmorgen na de koffie even buiten gewandeld. Moeder vond het nog wel een beetje fris, maar genoot van de vogeltjes onderweg. Nu rust moeder even."
Familienet bevordert ook de belevenisgerichte zorg. Zo kunnen medewerkers een praatje met de bewoner aangaan over een activiteit die eerder die dag plaatsvond met familie.

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Veel gestelde vragen

Hoe krijg ik een indicatie?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Het ZINN Servicepunt kan u adviseren bij de aanvraag van een indicatie. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Wat kost het om te wonen met intensieve zorg?

Vanuit een WLZ -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).
Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. De eerste vier maanden is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het  meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neemt contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087.

ZINN heeft een aantal extra ruime appartementen. Voor die extra ruimte betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in een ruimer appartement is optioneel.

Hoe lang is de wachttijd om bij ZINN te wonen met intensieve zorg?

Wachttijden
Vanaf het moment dat u bij ZINN op de wachtlijst staat, is de wachttijd ongeveer zes maanden. Om te kunnen wonen met intensieve zorg heeft u een indicatie nodig. U kunt met ons servicepunt overleggen wanneer u het beste een indicatie aan kunt vragen.

Servicepunt ZINN:
050 585 2000
servicepunt@zinnzorg.nl

Hoeveel zorgmedewerkers zijn aanwezig in een woongroep?

Het grootste gedeelte van de dag zijn twee medewerkers aanwezig. Een verzorgende IG én een woonassistent. De verzorgende IG wordt in de ochtenduren ondersteund door een helpende. Bij veel andere zorgorganisaties is er vaak maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter in op woonassistenten omdat zij een belangrijke schakel zijn in de dagelijkse zorg en aandacht. Zo houdt de andere aanwezige zorgmedewerker de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. 

Verzorgende IG (niveau 3)
Van 07.00 - 23.00 uur is een verzorgende IG in de woning aanwezig om de bewoners te helpen met de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Tussen 23.00 - 07.00 uur is één verzorgende IG beschikbaar voor 4 woongroepen.

Helpende (niveau 2)
In de ochtenduren wordt de verzorgende IG ondersteund door een helpende.

Woonassistent (niveau 1) - deze functie is uniek en wordt door weinig zorgorganisaties ingezet. 
Van 07.00 - 20.00 uur is in de gezamenlijke huiskamer een woonassistent aanwezig.

Leidinggevende zorg
Vier woongroepen vormen tezamen één afdeling, die aangestuurd wordt door een leidinggevende.

Kwaliteitsverpleegkundige (niveau 5)
De kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt en coacht collega's en de leidinggevende om de kwaliteit van zorg en aandacht hoog te houden en verder te verbeteren. 

Uw contactpersoon:
Op iedere woongroep werken twee EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun familie.

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze. ZINN biedt overbruggingszorg:

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Vanaf het moment van aanvragen kan het  6-8 weken duren voor u de indicatie heeft.

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Overbruggingszorg
Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.


Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Meer weten over Wonen met intensieve zorg

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Neem contact op