Wonen met dementie

Wonen met dementie

Als het thuis niet meer gaat, kunnen mensen met dementie wonen bij ZINN. Voorop staat veilig wonen in een huiselijke sfeer. Hiervoor heeft u een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig.

Hoe verder de ziekte van Alzheimer is gevorderd, des te meer zorgbehoevend iemand wordt. Begeleiding bij alledaagse beslissingen, het ondernemen van activiteiten en de lichamelijke verzorging wordt steeds intensiever. Wanneer het thuis niet meer gaat, kunnen mensen met dementie wonen bij ZINN. We bieden 24-uurs zorg aan in 'woongroepen'.

Woongroep
Een huiselijke en kleinschalige woongroep bij ZINN bestaat uit maximaal 10 bewoners. Elke bewoner heeft een eigen (slaap)kamer en samen delen zij een royale gezamenlijke huiskamer.

Aandacht voor u
De woonassistent is de spil en het vertrouwde gezicht in de huiskamer. Ze brengt sfeer en rust in de huiskamer, verzorgt de maaltijden, koffie/thee en schoonmaak. Woonassistenten maken regelmatig even een wandeling, koken of bakken samen of lezen voor uit de krant. Zij geven individuele aandacht en zoeken actief naar passende mogelijkheden voor bewegen en activiteiten. Dit gebeurt veelal in afstemming met familie en mantelzorgers. De andere aanwezige zorgmedewerker houdt de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. Bij veel andere zorgorganisaties is er maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter extra in op deze belangrijke schakel in de dagelijkse zorg en aandacht.

Familienet
Familienet verbindt familie met zorg en andersom. Het is een online platform waar zorgmedewerkers en familie berichten, foto's, video's en documenten met elkaar kunnen delen. Zo is een ieder goed op de hoogte en dat verbetert de samenwerking. Het wordt met name ingezet voor de 'leuke' dingen om te delen. Voorbeeld: "Vandaag hebben we in de huiskamer cake gebakken. Moeder vond het heerlijk ruiken en heeft bij de thee gesmuld van een plakje versgebakken cake."
Familienet bevordert ook de belevenisgerichte zorg. Zo kunnen medewerkers een praatje met de bewoner aangaan over een activiteit die eerder die dag plaatsvond met familie.

Samen de zorg
Mensen met dementie hebben begeleiding nodig die aansluit bij hun individuele mogelijkheden, ervaringen en hun belevingswereld. ZINN kijkt naar ‘de mens achter het gezicht’. Elke bewoner heeft een eigen verhaal. Dat verhaal willen we kennen om zo de beste zorg te kunnen geven. Familie en mantelzorgers maken deel uit van het leven van hun naaste en kennen hen het beste. Dat maakt verschil en die bijdrage is welkom en onmisbaar. De medewerkers van ZINN nemen de zorg over en gaan liefdevol met uw naaste om, maar zij kunnen niet de rol van liefhebbende dochter, zoon of partner overnemen.

Woonassistent bij ZINN

Woonassistent bij ZINN

​​​​​​​ZINN kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is van harte welkom.

Veel gestelde vragen

Wat kost het om begeleid te wonen?

Mensen met dementie kunnen bij ZINN wonen, begeleiding en (hoogwaardige) zorg ontvangen. Vanuit een Wlz -indicatie wordt het grootste gedeelte vergoed. Het overige deel bestaat uit een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Die bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt vastgesteld op basis van uw indicatie, uw zorg, uw huishouden, inkomen en vermogen. De eerste vier maanden is de eigen bijdrage laag. Daarna wordt het meestal verhoogd. Het CAK biedt via hun website een rekenhulp aan waarmee u uw eigen bijdrage kunt berekenen.
Website CAK : www.hetcak.nl  of neem contact met hen op via telefoonnummer 0800-0087.

ZINN biedt in De Cirkel en Groenebrink extra zorg en service aan mensen met dementie. De appartementen zijn ruimer en de personele inzet ook. Voor de diensten en service in De Cirkel en Groenebrink betaalt u een comforttoeslag aan ZINN. Deze toeslag komt bovenop de wettelijke eigen bijdrage die u aan het CAK betaalt. Het wonen in deze luxere woonvorm is optioneel.

Hoe lang is de wachttijd om bij ZINN te wonen met begeleiding (bij dementie)?

Vanaf het moment dat u bij ZINN op de wachtlijst staat, is de wachttijd ongeveer zes maanden. Om te kunnen wonen met begeleiding, bij dementie, heeft u een indicatie nodig. U kunt met ons servicepunt overleggen wanneer u het beste een indicatie aan kunt vragen.

Servicepunt ZINN:
050 585 2000
servicepunt@zinnzorg.nl
 

Hoeveel zorgmedewerkers zijn aanwezig in een woongroep?

Het grootste gedeelte van de dag zijn twee medewerkers aanwezig. Een verzorgende IG én een woonassistent. De verzorgende IG wordt in de ochtenduren ondersteund door een helpende. Bij veel andere zorgorganisaties is er vaak maar één zorgmedewerker aanwezig. ZINN zet echter in op woonassistenten omdat zij een belangrijke schakel zijn in de dagelijkse zorg en aandacht. Zo houdt de andere aanwezige zorgmedewerker de handen vrij voor het verrichten van directe zorgtaken. 

Verzorgende IG (niveau 3)
Van 07.00 - 23.00 uur is een verzorgende IG in de woning aanwezig om de bewoners te helpen met de algemeen dagelijkse levensverrichtingen (ADL).
Tussen 23.00 - 07.00 uur is één verzorgende IG beschikbaar voor 4 woongroepen.

Helpende (niveau 2)
In de ochtenduren wordt de verzorgende IG ondersteund door een helpende.

Woonassistent (niveau 1) - deze functie is uniek en wordt door weinig zorgorganisaties ingezet. 
Van 07.00 - 20.00 uur is in de gezamenlijke huiskamer een woonassistent aanwezig.

Leidinggevende zorg
Vier woongroepen vormen tezamen één afdeling, die aangestuurd wordt door een leidinggevende.

Kwaliteitsverpleegkundige (niveau 5)
De kwaliteitsverpleegkundige ondersteunt en coacht collega's en de leidinggevende om de kwaliteit van zorg en aandacht hoog te houden en verder te verbeteren. 

Uw contactpersoon:
Op iedere woongroep werken twee EVV-ers (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende). De EVV-er is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en hun familie.

Als ik een indicatie heb, kan ik dan gelijk terecht?

Vaak kunt u niet gelijk terecht in de woonzorglocatie van uw keuze. ZINN biedt overbruggingszorg:

Wonen in woonzorgcentrum
Als u 24 uur per dag (onplanbare) zorg nodig heeft en in een woonzorglocatie wilt wonen, is het noodzakelijk om een Wlz-indicatie aan te vragen via het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).  Vanaf het moment van aanvragen kan het  6-8 weken duren voor u de indicatie heeft.

Heeft u een Wlz-indicatie, dan:
1. Wordt uw (thuis)zorg niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar, maar grotendeels gefinancierd door de overheid vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
2. Moet u uw eigen bijdrage zelf betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en uw persoonlijke situatie (thuis of in een woonzorglocatie).

Thuis blijven wonen
Wilt u thuis blijven wonen, ook al heeft u onplanbare zorg nodig, dan kijken we met u mee of het mogelijk is om met behulp van een VPT (Volledig Pakket Thuis), MPT (Modulair Pakket Thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget) zorg thuis in te kopen. U betaalt altijd zelf uw woninglasten (en soms ook uw eten).

Overbruggingszorg
Als het thuis niet meer gaat, is het noodzakelijk om naar een woonzorglocatie te verhuizen. Soms is er niet direct plek in de woonzorglocatie van uw voorkeur (voorkeursaanbieder). U komt dan op een wachtlijst en kunt gebruik maken van overbruggingszorg – thuis of bij een andere woonzorglocatie. Hoe u overbruggingszorg wilt krijgen, waar en van wie overlegt u met uw voorkeursaanbieder.


Het ZINN Servicepunt kan helpen bij uw vragen. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 050-585 2000 of via e-mail servicepunt@zinnzorg.nl.

Meer weten over Wonen met dementie

Servicepunt ZINN

Servicepunt ZINN

Neem contact op