Informatie en overzicht vergoedingen voor huisartsen/verwijzers

Verwijzing 
De fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek van ZINN Gezondheidszorg zijn vrij toegankelijk via de “directe toegankelijkheid”. Dit betekent dat er geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk is en de therapeut eerst een screening zal doen. 
Voor de basis GGZ van de psychologie is wel een verwijzing nodig. 

De doelgroep van ZINN Gezondheidszorg is met name de ouderen. Aangezien deze cliënten vaak kampen met meerdere gezondheidsklachten, is het vaak wel noodzakelijk om een verwijzing te hebben. 
ZINN Gezondheidszorg behandelt ook in de thuissituatie, hiervoor is altijd een verwijzing noodzakelijk waarop dit specifiek vermeld staat. 
U kunt voor alle disciplines snel en gemakkelijk via ZorgDomein naar ons verwijzen. 

Algemeen 
Voor de fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek heeft ZINN Gezondheidszorg met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 
Voor de psychologie hebben wij met een aantal zorgverzekeraars (oa. Menzis) een contract afgesloten. 

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de (aanvullende) zorgverzekering en dus voor de dekking van diverse diensten/hulpmiddelen.  
Als zorgverlener is het van belang om de cliënt er op te wijzen dat het hebben van een aanvullende verzekering van belang is voor het vergoed krijgen van bepaalde behandelingen. 

Eigen risico 
Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico. Vergoedingen vanuit de basis verzekering tellen wel mee voor het eigen risico (voor zover dit nog niet is aangesproken). 

Vergoedingen per discipline

Fysiotherapie 

Niet-chronische aandoening/code: 

 • Geen vergoedingen vanuit de basis verzekering
 • Vergoeding afhankelijk van de aanvullende verzekering

Chronische aandoening/ code (dit zijn specifiek door de overheid aangewezen aandoeningen, voorheen lijst Borst):  

 • De behandelkosten na de 20ste behandeling vallen onder de basis verzekering
 • De eerste 20 behandelingen worden vergoed, indien de cliënt hiervoor voldoende aanvullend verzekerd is

Uitzondering op bovenstaande bij artrose en COPD: 
Artrose

 • De eerste 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup en knie worden uit de basisverzekering vergoed.
 • Dit geldt voor een periode van 12 maanden, ongeacht het aangedane gewricht en ongeacht de aangedane zijde.
 • De behandelingen vallen hiermee onder het eigen risico van de cliënt.

COPD:

 • Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD zit vanaf de eerste behandeling in de basis verzekering, voor zover sprake is van COPD Gold II of hoger.
 • Aantal afhankelijk van de classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (de fysiotherapeut kan op basis hiervan de cliënt indelen in een groep).
 • De ziektelast is onderverdeeld in 4 groepen: groep A - max 5 behandelingen, groep B - max 2 behandelingen; Groep C en D - max 70 behandelingen.
 • Na het eerste jaar zijn de maximum aantallen lager: Groep B - max 3 behandelingen, Groep C en D - max 52 behandelingen.

Ergotherapie 

 • Er wordt maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering. 
 • Vergoeding van meer ergotherapie gebeurt vanuit de aanvullende verzekering.  

Logopedie 
Logopedie wordt (na verwijzing arts) onbeperkt en volledig vergoed vanuit de basisverzekering. 

Diëtetiek 
Er wordt maximaal 3 uur diëtetiek per kalenderjaar vergoed uit de basis verzekering.
Vergoeding van meer diëtetiek gebeurt vanuit de aanvullende verzekering. 

Psychologie 
Alle zorg binnen de generalistische basis GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing noodzakelijk.  

ZINN Gezondheidszorg heeft met een aantal zorgverzekeraars (oa. Menzis) een contract afgesloten. 
Wel een contract: 

 • Wij dienen het behandeltraject rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in
 • Volledige vergoeding 

Geen contract: 

 • Aan het einde van het behandeltraject ontvangt de cliënt een factuur. 
 • De cliënt kan deze factuur indienen bij de zorgverzekeraar. 
 • De zorgverzekeraar vergoed een deel van het bedrag, vaak wordt tussen de 65-80% vergoed

Specialist ouderengeneeskunde 
De huisarts kan via ZorgDomein een consult aan vragen bij een specialist ouderengeneeskunde van ZINN Gezondheidszorg. Dit wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar en kost de cliënt niets. 

Tarieven ZINN Gezondheidszorg 
De tarieven van ZINN Gezondheidszorg gelden wanneer: 

 • het maximaal aantal te vergoeden behandelingen uit de aanvullende verzekering reeds gedeclareerd is 
 • de cliënt geen aanvullende verzekering heeft en de zorg niet vergoed wordt uit het de basis verzekering 
 • ZINN Gezondheidszorg geen contract heeft met de zorgverzekeraar 
   

Contactgegevens
Telefoon: 050-5852000, e-mail: gezondheidszorg@zinnzorg.nl 

 •