Casus bekkenfysiotherapie

Casus bekkenfysiotherapie

Succesverhaal bekkenfysiotherapie

Mevrouw de Es
Via directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) meldt een mevrouw de Es (64) zich bij de bekkenfysiotherapeut. Zij ervaart sinds de menopauze scheutjes urineverlies. Hiervoor gebruikt zij inlegkruisjes, maar dit lijkt meer niet voldoende te zijn. Zij wil graag minder of geen verlies meer ervaren. 

De bekkenfysiotherapeut voert een anamnese en vraagt hierin alle domeinen rondom de bekkenbodem uit. Behalve vragen rondom urologie kun je hierbij denken aan defecatieproblematiek, maar ook een gynaecologische en seksuologische voorgeschiedenis. 
Uit de anamnese komt bij mevrouw de Es naar voren dat zij urineverlies ervaart bij zowel aandrang als bij druk verhogende momenten. Verder vertelt zij dat zij twee kinderen heeft, waarvan de eerste na twee uur persen ter wereld is gekomen. Beide kinderen wogen meer dan acht pond. Mevrouw ervaart vaginaal een zwaar gevoel, toenemend in het verloop van de dag. Mw ervaart geen klachten rondom defeceren. Mw is niet (meer) seksueel actief. 
In de anamnese zijn geen rode vlaggen aanwezig. Mw is verder gezond.

Het verdere diagnostische proces bij mevrouw van de Es wordt in gang gezet. Er wordt een vaginaal bekkenbodem functieonderzoek gedaan. Ook houdt mevrouw twee dagen een mictiedagboek bij. 
Uit het mictiedagboek blijkt dat mevrouw de Es te weinig drinkt (1,2L) en dat zij sterke aandrang heeft bij kleine hoeveelheden (70-100cc). Mogelijk komt dit door de lage vochtintake.
Uit het bekkenbodem functieonderzoek blijkt dat mevrouw een overactieve bekkenbodem heeft, waarbij veel co-contracties van overige musculatuur. Er is sprake van een matige urethrale lift, waardoor zij op druk verhogende momenten verliest. Ook wordt er een voorwandprolaps stadium 1 gemeten middels de POPQ.

De bekkenfysiotherapeut zet een behandeling in gericht op het leren ontspannen van de bekkenbodem. Zodra mevrouw de Es dit goed beheerst oefent zij op het correct aanspannen van de bekkenbodem, met extra aandacht voor duurcontracties tbv het steunweefsel ivm de prolaps. Ook wordt er aandacht besteed aan de urethrale lift. 
Mevrouw wordt voorgelicht over het belang van voldoende vochtintake. 

De zevende keer dat mevrouw de Es bij de bekkenfysiotherapeut komt vertelt zij trots dat zij ondanks dat zij twee uren in de trein heeft gezeten en goed gedronken heeft, geen verlies had toen zij uitstapte. Zij durft nu thuis volledig zonder inlegkruisjes te leven, maar gebruikt buitenshuis voor het zekere gevoel nog wel één. Ondanks dat dit eigenlijk niet meer nodig is. Mevrouw is klachtenvrij. 

Neem voor meer informatie contact op met bekkenfysiotherapeute Irene Ganzeboom, i.ganzeboom@zinnzorg.nl of 050 752 5328.